Presentació

L’elecció del paper com a material per crear escultura neix a partir del treball amb el cartró per evolucionar cap a unes formes i un estil figuratiu propi. ‘Volums imaginaris’ són un conjunt d’escultures realitzades a partir d’un material aparentment fràgil i efímer com és el paper, que s’integren amb bases i suports de materials diversos. Temàtiques com les mitologies del món antic, especialment la grega, la filosofia, la simbologia i la psicologia són les fonts d’inspiració d’aquest ‘art en paper’ que transforma la fragilitat en subtilesa i unicitat.

El procés creatiu a partir del modelatge no segueix una tècnica escultòrica estàndard; per tant, cada escultura esdevé un model únic. Aquest treball del paper permet observar la transformació del material en un caos de plecs que donen pas a unes formes que es rebel·len davant la mirada i a una realitat que es percep de manera intuïtiva.


ENG
The choice of paper as a material to create sculpture arises from the artist’s work with cardboard which subsequently evolves into some forms and a figurative style of its own. Made from fragile and ephemeral material such as cardboard and paper, the sculptures integrate bases and supports of differents materials, and they are inspired by themes which evoke the classical culture as the mythologies of the ancient world, especially the Greek one, concepts of philosophy, symbology and psychology, among others. ‘Paper Art’ that transforms fragility into subtely and uniqueness.

The experience of modelling the material with hands allows feeling the texture and observing the transformation of the material in a chaos of folds which finally acquires meaning. The paper and cardboard used in the creative process is presented without modifications or artifice.