Media

PREMSA/PRESS
Mites de paper. Diari de Girona (Dominical). 15 d’abril de 2018
Quatre artistes viatgen als marges dels somnis, a Salt. El Punt Avui. 3 de novembre de 2017

VIDEO
TV Salt. Els marges dels somnis. Les Bernardes de Salt. Novembre de 2017
Óneiros. Vídeo exposició. Les Bernardes de Salt. Novembre de 2017
TV de Girona. Artisteja. Biblioteca Carles Rahola, Girona. Març de 2017
Entrevista. Artisteja. Biblioteca Carles Rahola, Girona. Febrer de 2017
Diàlegs amb el mite. Vídeo de l’exposició. Espai dels Amics del Museu d’Art, Girona. Desembre de 2016