Instant d’amor

“Restaré sempre un amant ideal i indigne dels mars atzurs i dels llargs viatges, i moriré un vespre, com tots els vespres, sense fendre la línia tèrbola dels horitzons.” (Nikos Kavadias)

“Always the perfect, unworthy lover of the endless voyage and azure ocean, I shall die one evening, like any other, without having crossed the dim horizon.” (Nikos Kavadias)