ELENI

Plàstic. 2017

No desdenyes, dona esplèndida,
la noble possessió del bé suprem!
Car sols a tu és oferta la sort més gran,
la fama de la bellesa que s’alça per damunt de totes.
A l’heroi el precedeix el ressò del seu nom,
per això avança altiu;
però l’home més tossut doblega a l’acte
la voluntat davant la bellesa que tot ho venç.

Goethe, Faust (vv. 8517-8522)